L'empresa

Els inicis de l'empresa "Bigues Linyola, S.L." els trobem al mes de març de 1954 quan sis socis, amb vincles familiars, van fundar la societat SUA (Sociedad Unida de Albañiles), dedicada a la construcció.

Pocs anys més tard van iniciar la fabricació de bigues i altres materials de construcció i, cap a l'any 1960, van comprar els solars on actualment estan ubicades les oficines i part de l'empresa.
Al llarg dels anys, l'empresa s'ha consolidat i ha augmentat en producció i en superfície dedicada a la fabricació de peces.

Actualment, l'empresa està regentada pels descendents dels socis fundadors i s'ha especialitzat en la fabricació de bigues i prefabricats de formigó a mida, amb muntatge propi.