Productes

L'empresa fabrica tota mena de bigues i prefabricats a mida.

BIGUES

Bigues pretensades i autoresistents per a sostre i teulada.
Ministerio de Vivienda: Autorització 8602/07 (bigues pretensades tipus DT-18).

JÀSSERES

JÀSSERES PERALTADES

PORTICATS o ISOSTÀTIQUES

PÒRTICS

PILARS

ENCAVALLADES

PARETS PREFABRICADES

PECES ESPECIALS A MIDA

     
Muntatges de naus i magatzems realitzats per l'empresa.